facebook

NADWAGA W CZASIE CIĄŻY ZWIĘKSZA RYZYKO PORAŻENIA MÓZGOWEGO U DZIECKA

Badania przeprowadzone na grupie szwedzkich kobiet wskazują na związek pomiędzy nadwagą lub otyłością matek we wczesnym okresie ciąży, a występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego. Artykuł na ten temat ukazał się na łamach Journal of the American Medical Association.

NADWAGA W CZASIE CIĄŻY ZWIĘKSZA RYZYKO PORAŻENIA MÓZGOWEGO U DZIECKA

Naukowcy z University of Michigan, tłumaczą, że mimo postępu, jaki dokonał się w zakresie położnictwa i opieki neonatologicznej, częstość występowania porażenia mózgowego u dzieci urodzonych w 2006 r. wzrosła w porównaniu do roku 1998. Dr Eduardo Villamora i współpracownicy postanowili sprawdzić, czy nadwaga lub otyłość matki może mieć na to wpływ.

Przeanalizowano dane dotyczące 1,5 mln dzieci, które urodziły się w Szwecji z latach 1997-2011, w średnim wieku ciążowym 39,8 tyg. Aż u 3029 z nich zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe. Analiza danych wykazała, że znacząco częściej dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym rodziło się matkom z nadwagą (BMI między   25-29,9) oraz otyłością (BMI powyżej 30). Wyniki były statystycznie istotne wyłącznie w przypadku dzieci urodzonych w terminie; u wcześniaków prawidłowość ta nie zachodziła. Oszacowano, że w przypadku 45 proc. przypadków zależność pomiędzy BMI matek a porażeniem mózgowym w donoszonych dzieci była wynikiem tego, że otyłość i nadwaga sprzyjają występowaniu powikłań okołoporodowych, najczęściej związanych z niedotlenieniem.

Autorzy badania wyjaśniają, że nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko porodu przedwczesnego, niedotlenienia dziecka w czasie porodu, komplikacji okołoporodowych i wad wrodzonych. Wszystkie te sytuacje związane są z kolei ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia porażenia mózgowego. Dr Villamor zauważa też, że chociaż wpływ matczynej otyłości na porażenie mózgowe dziecka może wydawać się niewielki w porównaniu do innych czynników ryzyka, to jednak ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego, ze względu na coraz większy odsetek kobiet z nadwagą lub otyłością w społeczeństwie.

- W ciągu 10 lat liczba kobiet z BMI 35 lub wyższym podwoiła się w skali całego świata: z ok. 50 milionów w roku 2000 do 100 milionów w roku 2010. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych około połowa wszystkich ciężarnych, które zgłaszają się na pierwszą wizytę prenatalną, cierpi na nadwagę lub otyłość! – podkreślił dr Eduardo Villamor – Ze względu tak powszechne występowanie tego problemu oraz fakt, że w najbliższych latach będzie się on jeszcze nasilał, możemy stwierdzić, iż matczyna nadwaga oraz otyłość są i będą istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia porażenia mózgowego u dzieci, o poważnych konsekwencjach dla zdrowia publicznego. 

Źródło: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2608220  

#kobieta #ciaza #nadwagawciazy #porazeniemozgowe