facebook

Narodowy Fundusz Zdrowia pyta matki o doświadczenia związane z porodem

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza panie, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia pyta matki o doświadczenia związane z porodem

Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej NFZ. Anonimowa ankieta składa się z 42 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie. Celem ankiety jest zbadanie aktualnego stanu opieki okołoporodowej. Warto przypomnieć, że pierwsza taka ankieta została przeprowadzona przez NFZ w kwietniu 2016. Wyniki wykorzystano między innymi przy opracowaniu modelu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem. 

Poniżej przykładowe pytania: 

  • Czy po  pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?
  • Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?
  • Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?
  • Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?
  • Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?
  • Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?
  • Czy po powrocie do domu po porodzie odbyły się wizyty położnej w okresie połogu?
  • Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Źródło: Departament Spraw Świadczeniobiorców NFZ

#Nfzankieta #AnkietaCiaza #AnkietaPorod

Data publikacji: 20.02.2017