facebook

NOWE STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Minister zdrowia zapowiedział zmiany w standardach opieki okołoporodowej i powołał specjalny zespół, który ma opracować projekt standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej. Dotychczasowe standardy będą obowiązywały nie dłużej niż do końca 2018 r. Zmiana ta wywołuje wiele kontrowersji i obaw, że doprowadzi to do pogorszenia jakości opieki nad kobietą w ciąży.

NOWE STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Obecne standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte pod koniec 2012 r. Wskazano w nich m.in., że personel medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. Położne i lekarze powinni zachęcać rodzącą do poruszania się podczas pierwszego okresu porodu oraz do przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne i przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, za dwa lata przestaną obowiązywać. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że standardy medyczne są opracowywane przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów i nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji najczęściej występujących w medycynie, tymczasem zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. Dodatkowo ministerstwo zwraca uwagę, że standardy medyczne opracowane przez towarzystwa naukowe minister będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu, ale nie będą miały mocy rozporządzenia. W celu opracowania nowych standardów powołano nowy zespół, którym pokieruje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W skład zespołu weszli także:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii,
 • prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś – Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii,
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk – Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
 • prof. dr hab. n. med. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz – Członek Towarzystwa Medycyny Perinatalnej,
 • prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych,
 • dr hab. n. med. Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych,
 • prof. zw. dr hab. n. med. Michał Troszyński – Kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka,
 • dr n. med. Wojciech Puzyna – Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna”, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii,
 • prof. Bogdan Chazan – Poradnia Zdrowego Rodzicielstwa.
   

W pracach zespołu wezmą też udział przedstawiciele resortu zdrowia, NFZ, samorządu lekarskiego, pielęgniarskiego i przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta. Ministerstwo zaprosiło również do współpracy przedstawicieli strony społecznej. W zespole swoich reprezentantów mają fundacje i stowarzyszenia pacjentów, m.in. Fundacja „Rodzić po Ludzku” i Lepszy Poród.

Dobrze, że zespół będzie zróżnicowany. I mam nadzieję, że osobiste przekonania nie będą odgrywały roli – powiedział w wywiadzie dla DGP prof. Mirosław Wielgoś, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek zespołu przy ministrze zdrowia ds. opracowania standardów okołoporodowych. Prof. Wielgoś dodaje, że źle się zadziało, że standardy stracą moc rozporządzenia:  Moim zdaniem to niekorzystna zmiana. Dopóki są w randze rozporządzenia, są obowiązującym prawem, które wszyscy, bez wyjątku, muszą stosować. W tym szpitalu, w którym nie są przestrzegane, dochodzi do naruszenia prawa. Jeżeli przestaną obowiązywać w takiej formule, a staną się wytycznymi towarzystwa naukowego, będą jedynie pewną sugestią dla lekarzy i szpitali, ale nie prawem, którego można twardo wymagać, bo obowiązuje.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała PAP, że rozmawiała z Ministrem Zdrowia, który zapewnił ją, że standardy opieki okołoporodowej będą podnoszone, a nie obniżane. – Minister powiedział, że obawy o te standardy są zupełnie nieuzasadnione. Trwają prace nad standardami i oczywiste jest, że będą one podwyższane. Trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy szpitale konkurują ze sobą standardem opieki (...), że ktoś chciałby te standardy.

W połowie ubiegłego roku weszły w życie także standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami. Określają one m.in. postępowanie w przypadku poronienia, urodzenia dziecka niezdolnego do życia oraz obarczonego letalnymi schorzeniami. Są to również sytuacje, gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka. Kilka miesięcy później weszły w życie też standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Miały one poprawić dostępność do znieczulenia podczas porodu m.in., dzięki zmianie wymogów dotyczących bezpośredniego nadzoru anestezjologa.

Źródło: MZ, PAP