facebook
Kursy

Czat on-line

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

Leokadia Jędrzejewska

gość_38212

Dlaczego położnych nie było na strajku w ostatnią sobotę w Warszawie?

Leokadia Jędrzejewska

Witam, nie mam żadnej orientacji co do tej sprawy. nie byłam organizatorem. pozdrawiam

gość_2211

Jestem położną od 15 lat i w moim szpitalu nikt nie dba o standardy opieki okołoporodowej, czy opublikowany niedawno raport NIK w żaden sposób nie wpłyną na podejście do tego tematu? Czy MZ i w tym temacie będzie zamiatać śmieci pod dywan?

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią, cieszę się że ma Pani dobre zdanie o standardach. Ministerstwo nie zamiata sprawy pod dywan. Opracowaliśmy rekomendacje , które będą obowiazywały szpitale. będą dalsze kontrole. szkolenia personelu i inne ważne wydarzenia, które mają spowodować , ze kobieta i dziecko zaczną być w centrum zainteresowania szpitali.Planowana jest ocena realizacji standardów poprzez ankietowanie kobiet rodzacych, położnic. czy standardy będą funkcjonować w naszych szpitalach zależy też od nas połoznych, od naszej śwaidomości co do ważności wdrozenia całkowitego standardów dla dobra matki i dziecka. Pozdrawiam i dzie kuję za to pytanie.L.J . tylko

Krystyna D.

Czy wizyty położnej przed porodem u ciężarnej są refundowane w jakiej kwocie i na jakich zasadach?

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią.Wizyty majace na celu edukację przedporodową powinny odbywać sie po 21 tyg. ciąży do 31 tyg. jeden raz w tygodniu a od 32 tyg. 2 razy w tygodniu aż do porodu. Jedna godzina edukacji zarówno indywidualnej jak i grupowej wynosi 31 zł. zakażdą godzinę i każdą kobietą. Warto zabiegaćo realizację edukacji przedporodowej. Pozdrawiam .L.J.

gość_12923

Prowadzę NZOZ położniczy jaką mam pewność, że po wprowadzeniu KOC szpital podpisze ze mną kontrakt.

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią, Na dzisiaj nikt nie moze byc pewny czy szpital podpisze kontrakt. Trzeba wykazać sie bedzie własną inicjatywą. Szpital sie do Pani zapewne nie zgłosi, Pani musi sama śledzić zarządzenia Prezesa NFZ i podejmować decyzje. Jakie będą warunki w nastepnym roku i czy KOC wejdzie do powszechnego dziaąłnia jeszcze nie wiemy. wszystko przed nami. Pozdrawiam, Dziękuję za to pytanie. Jako Konsultant i NRPiP śledzimy działania NFZJeżeli KOC wejdzie do powszechnego stosowania Trzeba będzie KOC trochę

Elżbieta P.

Jeżeli koc będzie systemem obowiązkowym co z położnymi mającymi praktyki z którymi szpital nie podpisał kontraktu, jak mają pracować?

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią, dziękuję za to pytanie, które niepokoi nasze srodowisko od kilku miesiecy. CZy KOC wejdzie w 2017r. też do konca nie wiemy. Razem z NRPiP śledzimy działania NFZ i czujnie przyglądamy się uczestnictwie położnych w programie. Nie ma na dzisiaj opracowanej wersji dla położnych poz, które nie podpiszą kontrakt. proszę sledzić wydarzenia . Połozna poz ma zostać wsystemie podstawowej opieki zdrowotnej, dochodzą jej nowe zadania (laktacja , uczestnictwo w diagnozowaniu niepłodnosci). Chcemy wzmocnić rolę położnych ale też koleżanki musz rozumieć nowe wyzwania i potrzeby kobiet. A na codzień nie wszystko wychodzi na piątkę.Kobiety wykazuja niezadowolenie, inni profesjonaliści i nie tylko chcą nas pozbawić pewnych uprawnień (doule, konsultanci laktacyjni, nauczyciele ds, płodności. Musimy wziąć wiele spraw we własne ręce. L.J. Miłego wieczoru

gość_03281

Czy Pani sądzi, że KOC to dobre rozwiązanie dla nas położnych...

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią, dziekuję za pytanie, które staje sie jest głównym punktem czatu. Konsultant krajowy z konsultantami wojewódzkimi postaramy się do do końca roku ocenić sytuację w zakresie realizacji programu KOC.Dobrze byłoby aby koleżanki, które podpisały umowy z 13 szpitalami same kontaktowały się z konsultantami i przekazywały informacje o jego funkcjonowaniu. Na dzisiaj trudno odpowiedzieć na to pytanie . jest wiele niepokojących momentów w tym ważne wynagrodzenie i bezpieczeństwo praktyk położnych. Przyglądamy sie realizacji programu . Większą wiedzę będziemy mieć po kilku miesiacach . Miłego wieczoru.L>J>

gość_19282

Witam, czy położna może podawać leki przeciwbólowe przez cewnik ?

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią serdecznie, rozumiem, ze chodzi Pani o szersze uprawnienia połóżnych. Udział w znieczuleniu podpajęczynówkowym podczas porodu wymaga ukpńczenia przez położna kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielegniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii. Zachęcam do podjęcia nauki.Pozdrawiam . Jezeli nie wyczerpałam tematu lub nie trafiłam w Pani myśli prosz eskierować do KKrajowego pismo . postaram sie odpowiedzieć. Miłego wieczoru L.J ukończenie anestezjologiczne.

Anna A.

Jak wygląda współpraca konsultantów z OIPiP, chodzi mi o to czy mają jakiś wpływ na uruchomienie większych środków na nasze kształcenie? Do tej pory cały czas faworyzowane są pielęgniarki o nas się pamięta na końcu.

Leokadia Jędrzejewska

Witam serdecznie, współpraca istnieje tylko rózne są jego zakresy. Z doświadczenia mojego uważam, ze wiekszy wpływ powinny mieć na decyzje okręgowych izb w tym temacie Zespoły Położnych , wiceprzewodniczącą ds. Połoznych bo one będąc członkami Rady mają bezpośredni wpływ.na podejmowane decyzje i podział pieniedzy, jeżeli takowy istnieje. Trzeba wykazać aktywność aby ktoś inny za nas nie decydował. Ale z tym nie jest najlepiej, bo nasza aktywnosć czesto jest słąba. Miłego wieczoru. W jednosci siła. nie jest często

Małgorzata L.

Co ze specjalizacją położnictwo? Co raz częściej się słyszy, że jej nie będzie, będzie częścią studiów pielęgniarskich.

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią . Nie do końca rozumiem Pani pytanie. Specjalizacja w dziedzinie pielegniarstwa połozniczego jako forma kształcenia podyplomowego kończy swój żywot. w miejsce to wprowadzona została specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-połozniczego z szerokim zakresem wiedzy i umiejętnosci. Kształcenie na kierunku połoznictwo I i II stopień funkcjonuje i będzie nadal funkcjonowało. Odbywa sie obecnie weryfikacja programu nauczania zmierzające do poszerzenia kompetencji mgr połoznictwa. W Ministerstwie nie sa prowadzone prace nad wersja kształcenia połoznych wskazanych w Pani pytaniu. Pozdrawiam . L.J poszerzenie

gość_22851

Dobry wieczór. Czy często spotyka się Pani z pobieraniem krwi pepowinowej? Co Pani sądzi na ten temat? czy to w jakimś stopniu zagraża dziecku?

Leokadia Jędrzejewska

Witam serdecznie. Temat jest szeroki. spotykam sie z pytaniami dot. kompetencji położnych do pobierania krwi pępowinowej . Wielu rodziców decyduje się na bankowanie krwi pępowinowej. Są opracowania naukowe na ten temat z którymi proponuję się zapoznać. Samo pobranie krwi pepowinowej wg. obecnych standardów dziecku nie zagraża. Wszystkiego najlepszego. L.J

gość_34555

Czy położna może decydować o nacięciu krocza?

Leokadia Jędrzejewska

Witam Panią, położna jest profesjonalistką w opiece nad kobietą, matką i noworodkiem. Posiada ustawowe uprawnienia wynikajace z dyrektyw Unii Europejskiej do samodzienego prowadzenia fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu i opiki nad noworodkiem po porodzie i do 6 tyg. ciąży. Diagnozuje stan cieżąrnej, rodzacej i sama podejmuje decyzje o sposobie prowadzenia porodu w tym o nacieciu krocza. może też krocze naciać w sytuacjach tego wymagajacych i zszyć. Tak powinna być nowoczesna położna - samodzielna a nie podporzadkowana lekarzowi. Wszystko powinna udokumentować na bieżaco zgodnie z obowiazujacym rozporżdzeniem MZ w sprawie dok, medycznej.Miłego wieczoru.

gość_19232

Jestem młodą położną i zaczynam pracę w zawodzie na oddziale. Podejmując studia widziałam tylko pozytywy teraz coraz częściej mam wątpliwości, a starsze koleżanki jeszcze bardziej otwierają mi oczy gdzie jestem... Czy jest realna szansa na zmianę dla nas czy szkoda czasu i póki jestem młoda i bez zobowiązań mam myśleć o poszukiwaniu pracy poza Polską?

Leokadia Jędrzejewska

Witam i gratuluję wyboru studiów i otrzymania dyplomu połoznej. Przed pania Koleżanko wiele możliwosci, tylko trzeba wykazać sie inicjatywą podjać pracę w zawodzie , doskonalić swoje umiejetnosci, podejmować kształcenie podyplomowe (kursy, specjalizacje) zaintersować sie kształceniem w zakresie laktacji , szkoła rodzenia i in. Spotykam na codzień mądre samodzielne połozne zadowolone z podjętej drogi życiowej. Głowa do góry. Kobiety, rodzxiny na nas czekają? Położna zaczyna być na nowo w cenie. Nie wszyscy chca medykalizacji i cieć cestrskich, chcą naszej wiedzy, wsparcia i naszego ciepła , które je wzamacnia. Serdecznosci przesyłam. L.Jryej