facebook
Kursy

Czat on-line

Czat z Panią Elizą Kuną - adwokatem

Eliza Kuna

Magda K.

Witam Panią, mam do Pani pytanie. Moi rodzice niestety popadli w długi, słyszałam, że w razie czego - po ich śmierci ja jako dziecko je dziedziczę. Czy to prawda?

Eliza Kuna

Witam serdecznie, dziękuję za Pani pytanie, Może się tak zdarzyć, że po śmierci bliskiej osoby, po której dziedziczymy z ustawy, w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci tej osoby nie złożymy żadnego oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku bądź jego odrzuceniu, Wtedy dziedziczymy spadek w[rpst, czyli odpowiadamy za długi, najlepiej zatem w tym terminie odrzucić spadek.

Beata D.

Kto płaci rachunki za mieszkanie, tzn. czyńsz i media przy dożywociu, służebności?

Eliza Kuna

W orzecznictwie panuje zgodny pogląd, że utrzymania zbywcy i ewentualnie jego bliskich powinno sięgać tak daleko, by nie musiały one poszukiwać środków utrzymania dodatkowo gdzie indziej. Umowa powinna dokładnie określać rodzaj i wielkość świadczeń, a w miarę możliwości także regulować zakres zmian - w razie wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego z dożywotników. Tym samym, ten kto posiadł niruchomość powinien ją opłacać.

Beata D.

z poprzednim pracodawcą rozstałam się za porozumieniem stron. Miałam umowę na czas nieokreślony, pracodawca chciał mnie zwolnić, ale ponieważ pracowałam u niego 5 lat doszliśmy do porozumienia i rozstaliśmy się za porozumieniem stron. Teraz jestem na etapie szukania pracy i niestety potencjalni pracodawcy sprawdzają referencje dzwoniąc do poprzedniego pracodawcy, a on niestety nie wypowiada się dobrze o mnie. Czy mogę z tym coś zrobić od strony prawnej? Wystąpić o naruszenie dóbr osobistych?

Eliza Kuna

Tak, ma Pani prawo, jeśli rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, ale będzie Pani musiała mieć dowody np. zeznania tych, którzy to słyszeli.

Patrycja C.

Dobry wieczór. Czy lekarz ma prawo odmówić skierowania na badania prenatalne? Jeśli już odmówiono kobiecie badań, gdzie może się z tym zgłosić?

Eliza Kuna

Nie, jeśli są to badania przewidziane w kalendarzu badań zgodnie z wytycznymi MZ lub jeśli są wskazania musi Panią skierować, gdy tego nie zrobi należy poprosić o zapisanie tegow karcie pacjenta, że odmówił skierowania na badania, a następnie zgłosić do OIL (okręgowej Izby Lekarskiej), ew. Rzecznika praw Pacjentra, lub dyrektora placówki w której przyjmuje

gość_98409

mam 18 lat i lekarz prowadzacy moja ciaze nie wyraza sie wobec mnie z szacunkiem (ostatnio powiedzial, ze na miejscu moich rodzicow to by mi wpie... spuscil) - czy ja moge zmienic w srodku ciazy takiego lekarza, czy to niezgodne z prawem? dziekuje za odpowiedz

Eliza Kuna

tak, koniecznie powinna Pani jak najszybciej zmienić lekarza i zgłosić jego nieetyczne zachowanie do organów jw.

gosc_6953

Witam. Co mogę zrobić ze wspólnym kredytem mieszkaniowym po rozwodzie?

Eliza Kuna

Może Pani wnieść o zgodę do banku na przeniesienie go na jednego kredytobiorcę. należy wystąpić do banku byi wpisał, jako zobowiązanego wyłącznie tego, który stał się wyłacznym właścicielem nieruchomości zgodnie z podziałem majątku czy to notarialnym czy sądowym. Czasem wszczęta przez byłych małżonków procedura nie oznacza zakończenie sprawy powodzeniem. Należy tutaj zaznaczyć, że bank w takiej sytuacji chroni i dba wyłącznie o własny interes. Bank - wierzyciel jest zdecydowanie w lepszej sytuacji mając dwóch, niż jednego dłużnika. . By sprawdzić te wszystkie okoliczności, bank wdraża całą procedurę, w wyniku której sprawdza przede wszystkim zdolność kredytową tego z byłych małżonków, który ma wyłącznie spłacać kredyt.

Joanna C.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i muszę podnieść jej wartość – ponieważ mam różne pozwolenia – aby płacić mniejsze ubezpieczenie. Czy jako działalność gospodarcza, a nie osoba fizyczna mogę pożyczyć pieniądze na podstawie umowy od osoby fizycznej. Pieniądze zostaną przelane na konto firmowe działalności, a nie moje prywatne. Oczywiście zostanie zgłoszone to do US i zapłacony podatek. Wiem, ze tak można zrobić przy spółkach, ale czy przy jednoosbowej działalności też? Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.

Eliza Kuna

Tak, oczywiście jest to możliwe, aby w ramach prowadzonej działalności zawrzeć umowę pożyczki, natomiast czy księgowo podniesie to wartośćdziałalności, musiał by się wypowiedzieć biegły z zakresu rachunkowości.

Anna B.

Ojciec mojego dziecka leczy się właśnie w ośrodku zamkniętym dla narkomanów. Ponieważ jest nieobliczalny chciałabym mu ograniczyć prawa rodzicielskie. Co mogę zrobić? Zaznaczam, że nie wiem jak będzie po terapii – może dobrze i nie chciałabym go przekreślać i skreślać z życia dziecka, wiec nie chciałabym mu ich zabrać tylko ograniczyć.

Eliza Kuna

Absolutnie jest to podstawą do ograniczenia władzy, Choć badziej zasadne byłoby zawieszenie, skoro to przemijająca przeszkoda. Poza tym przeszkoda przemijająca to taka, której czas trwania można oznaczyć już w momencie jej powstania. Przykładami zawieszenia władzy rodzicielskiej może być, np. szpitalne leczenie, rehabilitacja, jak również krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym, pobyt za granicą. Punktem odniesienia jest więc przewidywanie co do zmian w zakresie stosunków rodzinnych w okresie przeszkody.

Joanna P.

Moi rodzice mają długi. Czy ja jako córka, mężatka, nie mieszkająca z nimi od 15 lat powinnam wystąpić do sądu z pismem, że nie odpowiadam za długi rodziców zarówno za ich życia, jak i po ich śmierci? Co mam zrobić aby się zabezpieczyć.

Eliza Kuna

może Pani podpisać umowę o zrzeczenie się dziedziczenia z rodzicami. W umowie takiej przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po swoim przyszłym spadkodawcy. Skutkiem tego jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, a więc traktowanie go tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zrzekający zostaje pozbawiony wszelkich atrybutów spadkobiercy ustawowego, a zatem nie tylko prawa do dziedziczenia z ustawy, ale również prawa do zachowku. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnegopod rygorem nieważności. To jedyna forma za życia rodziców natomiast po śmierci ma Pani prawo odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci rodzica.

gość_3324

Co zrobić jak nie mam potwierdzenia wpłaty alimentów? Jak się zabezpieczyć, aby nie płacić podwójnie. Czy świadkowie sytuacji jak dawałem gotówkę wystarczą?

Eliza Kuna

Najlepiej poprosić o podpisanie oświadczenia po fakcie, że Pan przekazał te pieniądze, jeśli to niemożliwe, to swiadkowie.

Urszula L.

Dzien dobry. Mój partner płacił alimenty na nieswoje dziecko, jak się okazało niedawno. Co może zrobić, aby dalej nie płacić I odzyskać wpłacone pieniądze.

Eliza Kuna

wniesc pozew o zaprzeczenie ojcostwa, oraz sprawę o bezpodstawne wzbogacenie przeciwko matce dziecka.

Magda K.

Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź. A co się stanie z ewentualnym "majątkiem" moich rodzićów?

Eliza Kuna

aktywa i długi odziedziczą dalsi krewni.

Halina R.

jak mogę się wyplątać ze wspólnego kredytu mieszkaniowego po rozwodzie?

Eliza Kuna

odpowiedz powyzej

Renata B.

Czy czas prowadzenia działalności gospodarczej liczy się do urlopu wychowawczego?

Eliza Kuna

Aby pracownik nabył prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego, musi zatem być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym do okresu tego wlicza się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Również przedsiębiorca, który zawiesi firmę w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, będzie mógł skorzystać z tzw. “urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców”. Jednak w tym przypadku musi spełniać określone warunkizatem, przedsiębiorcom, którzy przebywają na urlopie wychowawczym, państwo będzie opłacało składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Warunkiem koniecznym do spełnienia w celu skorzystania z urlopu wychowawczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest min. 6-miesięczny staż opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Anna K.

czy można wystąpić o rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa? Jak długo trwa i jak przebiega taka procedura, ile kosztuje?

Eliza Kuna

tak, są 2 drogi- notarialna i sądowa. notarialna - to taksa ok. 500 zł, w sądzie 200 zł. więcej w moim wywiadzie - tu http://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1684672,Intercyza-Poczatek-konca-malzenstwa

Magda O.

Kiedy stosuje się zasadę przekazywania wynagrodzenia do rąk małżonka, bo ponoć jest to możliwe.

Eliza Kuna

Uwzględnienie takiego wniosku przez sąd uzależnione jest od łącznego występowania dwóch przesłanek. Po pierwsze pracownik musi nie spełniać ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Drugim wymaganym warunkiem jest pozostawanie we wspólnym pożyciu.

Barbara Z.

Czy komornik ma prawo wejść do mieszkania w którym przebywa dłużnik, ale nie jest zameldowany i zabrać coś co nie należy do dłużnika. Co można zrobić w takiej sytuacji.

Eliza Kuna

nie ma prawa zabrać rzeczy nienależącej do dłużnika - należy złożyć skargę na czynności komornika.

Elżbieta P.

Czy decydując się na małżeństwo z osobą posiadającą dzieci z poprzedniego związku muszę liczyć z tym, że jak mąż straci pracę to ja będą musiała za niego płacić alimenty?

Eliza Kuna

Wyrok będzie dotyczył tylko meża, ale jeśli będziecie mieli wspólność majątkową, to i tak dług męża odbije się na waszym wspólnym majątku, bo z niego można egzekwować.

Alicja N.

Czy sąd orzekając rozwód, może nakazać eksmisję męża z mojego mieszkania? Co muszę zrobić?

Eliza Kuna

Tak,kreślona w art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stosowana w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie; sąd w takiej sytuacji może nakazać w wyroku rozwodowym jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka

Agata S.

Jak mogę uzyskać alimenty od ojca mojego syna cudzoziemca mieszkającego w USA?

Eliza Kuna

Może Pani założyć sprawę w polskim sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, a jak Pani wygra, to przeprowadzić egzekucję w trybie zagranicznym. informacje są tu: http://www.warszawa.so.gov.pl/panstwa-konwencji-nowojorskiej-z-20061956-r.html

gość_82074

witam , mam pytanie były partner nie płaci od dwóch miesięcy alimenty co zrobić ? ma już komornika , nic.na niego nie dziala a parcuje na czarno.

Eliza Kuna

może Pani założyc sprawę karną o niealimentację. ew. pooprosić komornika o czynności terenowe i wizytę w jego miejscu zamieszkania i nieleglanej pracy.

gosc_3324

Prowadzę działalność gospodarczą, jeden z kontrahentów nie zapłacił mi dużej faktury, a ponoć nie jest już wypłacalny, konto i majątek zajął już komornik na poczet innych długów. Co mogę zrobić?

Eliza Kuna

Zgłosić swoją wierzytelność do syndyka jeśli jest, a jeśli nie ma to wystąpić o nakaz zapłaty i z nakazem zgłosić egzekucję do komornika. Jeśli spółka będzie niewypłacalna założyć sprawę przeciwko członkom zarzadu jako osobom fizycznym.

gosc_9833

Czy wnosząc sprawę do sądu istnieje szansa, że sąd zwolnił mnie z opłaty. Co muszę zrobić?

Eliza Kuna

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy wnieść wraz z pozwem. Do niego należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które wnosi się na specjalnym formularzu. Od decyzji odmownej sądu przysługuje zażalenie. Warto załączyć swoje PITy i koszty utrzymania np. faktury za czynsz, leki..

Grażyna C.

Czy jest lepszym rozwiązaniem dożywocie czy darowizna mieszkania od cioci, która nie miała dzieci.

Eliza Kuna

Dożywocie ma zaletę po śmierci cioci, bo wtedy nikt nie wystąpi o zachowek, zaś darowizna nie wiąże się z obowiązkiem utrzymywania cioci tak jak dożywocie.

Ewa D.

Kiedy sąd może zabrać samotnemu rodzicowi dziecko?

Eliza Kuna

jeśli nieprawidłowo się nim opiekuje, nadużywa władzy rodzicielskiej, nadużywa jakiś substancji, jest agresywny, w skrócie gdy zagraża dziecku.

Weronika G.

Razem z mężem mieliśmy na wspólnym koncie oszczędnościowym dużą kwotę, którą mąż po jakimś czasie przelał w całości na swoje osobiste konto. Czy to jest zgodne z prawem i czy mógł to zrobić bez mojej zgody?

Eliza Kuna

nie, może Pani to zgłosić w sądzie rodzinnym z wnioskiem o zabezpieczenie potrzeb rodziny, Lub w razie podziału majątku zgłosić tę kwotę do podziału jako przewłaszczoną przez męża.

Marta O.

Witam Panią. Nasza córka ma długi, nie mieszka z nami i nie wiemy gdzie mieszka. Ale często przychodzą pisma od różnych komorników i raz zjawił się sam komornik, bo córka jest u nas zameldowana. Co możemy zrobić, aby komornik nie zajął nam za długi córki rzeczy w mieszkaniu.

Eliza Kuna

Mogą Państwo wymeldować córkę jeśli nie mieszka ponad 3 miesiące, a ponadto na piśmie oświadczyć komornikowi, że córka od kilku lat nie mieszka z Państwem.

gość_92893

Czy jak odbiorę prawa rodzicielskie mężowi to będzie musiał płacić alimenty, bo słyszałam, że po odebraniu praw rodzic nie musi płacić alimentów.

Eliza Kuna

Będzie musiał płacić, chyba, że dziecko zostanie adoptowane np. przez Pani obecnego partnera.

gość_01699

Zatrudniając mnie pracodawca podpisał ze mną umowę o pracę. Po jakimś czasie zostało wprowadzone zarządzenie ze każdy z pracowników będzie miał zmienione wynagrodzenie oraz umowę: z umowy o pracę na umowę o pracę+umowę zlecenie(w spółce "córce" dla której de facto nie pracuje). Wynagrodzenie również zostało podzielone cześć tu i cześć tu.Umowa zlecenie nie odprowadza żadnych składek poza podatkiem. W niedługim czasie będę pobierać zasiłek macierzyński, do którego niestety nie będzie wliczane wynagrodzenie z umowy zlecenia(z uwagi na brak składek). Czy jest szansa na weegzekwowanie swoich praw od pracodawcy?

Eliza Kuna

Tak, musialaby Pani zawiadomić ZUS,z wnioskiem o kontrolę umowy zlecenia, jeśli kontrola wykaże, że zlecenie podlega składkom, pracodawca zostanie zmuszony do korekty deklaracji,a Pani zasiłek będzie skorygowany o te kwoty.

Magda K.

Pani Elizo, mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale wiem, ze rodzice moga "pozwać" dziecko o alimenty - czy można się przd tym jakoś uchronić? Może dziwnie to brzmi, ale rozważam już różne opcje... z góry dziękuję za odpowiedź

Eliza Kuna

Niestety, nie da się uchronić wcześniej, trzeba zbierać dowody że np. rodzic się nami nie interesował kiedy jako dziecko potrzebowaliśmyy pomocy, wtedy sąd oddali powództwo z uwagi na zasady współżycia spolecznego,

gość_60385

dobry wieczor, mieszkam we wloszech, mam roczne dziecko. chcialabym na swieta przyjechac do polski do rodzicow ale tata (wloch) nie wyraza na to zgody (nie jestesmy w najlepszych relacjach). czy moge zabrac synka i bez wiedzy ojca pojechac z nim do rodzicow?

Eliza Kuna

Niestety podlega Pani prawu włoskiemu w takiej sytuacji, bo dziecko ma tam stałe miejsce pobytu, musi to pani skonsultować z prawnikiem na miejscu tak aby uniknąć oskarżeń o porwanie rodzicielskie i konsekwencji z konwencji haskiej.

gość_92893

Kto powinien płacić alimenty na dziecko jak ojciec dziecka, który ma płacić jest aresztowany?

Eliza Kuna

Może Pani wystąpić do dziadków dziecka lub do funduszu alimentacyjnego.

gość_82074

dzień dobry , jestem obecnie w 8 msc ciazy , ojciec nie narodzonego dziecka mnie zostawił , kiedy mogę złożyć sprawę o alimenty ?

Eliza Kuna

w dniu otrzymania aktu urodzenia dziecka, może Pani też wnieść o zwrot wyprawki

gość_92840

3 lata temu kupilśmy mieszkanie, do poprzendich wlascicieli wciaz przychodza listy - np. z sadu czy też z US. jednego z synow wlascicielki szuka tez dzielnicowy. oczywiscie nie sa tu juz zameldowani, a ja listy wszystkie odsylam - ale czy my, jako nowi wlasciciele mozemy miec jakies nieprzyjemnosci np. z firmami windykacyjnymi (takie listy tez przychodza). dziekuje za odpowiedz

Eliza Kuna

nie - nie powinno tak być, dlatego, ze w księdze wieczystej są już Państwo ujawnieni, więc łatwo udowodnić że poprzedni właśćiciele już nie mieszkają.

gość_92893

Odnośnie działań komornika, komornik twierdzi, że muszę udowodnić, że rzeczy należą do mnie - mieć rachunki, faktury, a tego nie ma. co mogę zrobić.

Eliza Kuna

Ew. w razie zajęcia, prowadzić powództwo przeciwegzekucyjne i powołać świadków na okoliczność zakupu tych rzeczy

gość_35693

Witam Panią, obecnie jestem na urlopie wychowawczym i dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W mojej pracy od razu wysyłają ciężarne na zwolenienie, a przyznam, że chciałabym otrzymywac pieniązki z zasilku chorobowego. Jak to rozwiązać praktycznie? Zanisć np. wniosek o zakończenie wychowawczego od razu ze zwolnieniem na ciaze ? Będę wdzięczna za informacje.

Eliza Kuna

tak, najlepiej zakończyć wychowawczy, i złożyć następnego dnia zwolnienie

gość_49524

mam do Pani trochę dziwne pytanie, jestem pełnoletnia i otrzymuje rentę po mamie. tata niedawno wziął ślub z inna kobietą, od tamtego czasu jestem zmuszona oddawać rente na poczet "mojego utrzymania - dodam, że cały czas się uczę) - czy to jest zgodne z prawem? przyznam, że chciałabym te pieniądze odłożyć na studia. czy mogę coś z tym zrobić?

Eliza Kuna

Nie , jeśli się Pani uczy, a studia uniemożlliwiają podjęcie pracy, to na ojcu ciązy obowiązek wspierania Pani

gość_49524

Pani Elizo, dziękuję Pani bardzo za odpowiedzi. Przed długami już wiem jak sie uchronić (spadnie to na brata), jeśli chodzi o te "alimenty" to na obecnym etapie ciężko będzie takie coś udowodnić bo od 12 roku zycia mieszkałam z nimi, ale mniejmy nadzieję, że nie będą czzegoś takiego rozwarzać. Pozdrawiam i życze dobrej nocy :)

Eliza Kuna

Dziękuję Pani i wszystkim za ciekawe pytania, zapraszam na kolejne czaty, oraz profil kancelarii na Facebooku https://www.facebook.com/KancelariaKuna