facebook
Kursy

Czat on-line

Czat z Elizą Kuną - adwokatem

Eliza Kuna

gość_9432

Mieszkam w bloku który był wybudowany przed 1950 i obecnie administracja chce założyć centralne ogrzewanie za które chce obciążyć w całości najemców mieszkań. Ja słyszałem ze budynki wybudowane przed 1950 rokiem są zwolnione z takich opłat.

Eliza Kuna

W mojej ocenie powinno to być pokryte z funduszu remontowego

Mariola S.

Witam, mam pytanie, czy mogę starać się o zasiłek rodzinny z Niemiec (ojciec dziecka jest obywatelem Niemiec, tam mieszka) ja z córką mieszkamy w Polsce, nie jesteśmy małżeństwem)? Chciałabym wiedzieć, czy jeśli wystąpię z Polski o rodzinne, to czy nie będzie to miało wpływu na wniosek o alimenty?

Eliza Kuna

zasiłki nie wpływają na wysokość alimentów, tu liczą się koszty dziecka i możliwości zarobkowe rodziców

Krystyna M.

Jak wygląda sprawa dłużnika alimentacyjnego, który nie spłacił za życia długu wobec funduszu alimentacyjnego ? Czy lepiej dla jego spadkobierców by odrzucili spadek, jeśli jego wartość jest znacznie niższa od zadłużenia? A może ktoś zna jeszcze inne wyjście z takiej sytuacji?

Eliza Kuna

zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228 j.t., ze zm.) w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasają z mocy prawa: należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy; należności powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym; W związku z powyższym w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego wygasa obowiązek zwrotu wyżej wskazanych należności zmarłego dłużnika wobec Skarbu Państwa. Natomiast zaległości alimentacyjne dłużnika wobec uprawnionych (wymagalne – konkretne kwoty np. wynikające z różnicy pomiędzy zasadzonymi alimentami a wypłacanymi przez Fundusz) narosłe do dnia śmierci wchodzą w skład spadku jako długi spadkowe.

Urszula G.

Na wniosek byłej żony, sąd podwyższył mi kwotę płaconych alimentów od dnia złożenia przez nią pozwu tj. od 17-go września ubiegłego roku. Była żona jak twierdzi po konsultacji z prawnikiem, żąda abym zapłacił różnicę pomiędzy wcześniej zasądzoną kwotą a nową za cały miesiąc wrzesień a nie tylko licząc od 17-go. Ponadto 24-go września i 9-go listopada ubiegłego roku przekazałem dość znaczne kwoty przelewem z podaniem celu: leczenie córki. Czy teraz wobec koniecznosci uzupełnienia kwot alimentów do nowo zasądzonej wysokości mogę te wpłaty także uwzględnić? Była żona, twierdzi (znowu jakoby po konsultacji z prawnikiem) że nie, że to były moje dobrowolne wpłaty.

Eliza Kuna

to co Pan nadpłacił może Pan zaliczyć na te zaległe zasądzone alimenty

Magdalena B.

Witam. Czy alimenty z funduszu zostaną wypłacone wstecz? Tzn nie były płacone przez kilka miesiecy, czy zostaną zwrócone całe?

Eliza Kuna

nie - Niestety w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługują tylko bieżące alimenty. „Fundusz Alimentacyjny” nie wypłaca zaległych alimentów. Zgodnie z ust. 1 art. 18 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu”. Mając na względzie ten przepis po wydaniu przez organ decyzji możliwe jest wyrównanie, ale jedynie za okres od złożenia wniosku. Wcześniejsze alimenty uznane są za zaległe i będą mogły być w przyszłości ściągnięte przez komornika.

Teresa M.

Moje dziecko 19 lat poszło do pracy , pół roku pracowało do dziennej szkoły nie chciał chodzić. Teraz dla pracujących chodzi i zarejestrowany jest jako bezrobotny. Czy ojciec dziecka powinien płacić alimenty dalej?

Eliza Kuna

nie - powinni Panstwo wniesc o ustanie obowiazku aliemntacyjnego - lub ojciec powinien to zrobic

Aneta E.

Czy pracodawca może odmówić urlopu wychowawczego ?

Eliza Kuna

nie

Danuta U.

Czy pozbawienie praw rodzicielskich, ma wpływ na płacone alimenty?

Eliza Kuna

nie - chyba że doszło do przysposobienia - tylko wtedy alimenty ustają

Barbara E.

Czy mogę dochodzić z majątku prywatnego członków zarządu spółki z o.o. postawionej w stan upadłości zaległego wynagrodzenia zasądzonego na mocy wyroku Sądu Pracy?

Eliza Kuna

tak, jeśli egzekucja przeciwko spółce będzie nieskuteczna

Karolina O.

Ojciec mojego dziecka, twierdzi, że dziecko nie jest jego. Czy w akcie urodzenia mogę podać jego nazwisko jako ojca, mimo że on się na to nie zgadza? Czy mogę go jakoś zmusić do przyznania się do ojcostwa?

Eliza Kuna

nie, w akcie będzie ojciec nieznany, albo samo imię, musi Pani założyć sprawę o ustalenie ojcostwa

Rozalia N.

Chcę zrobić dziecku paszport ,na moje panieńskie nazwisko ,czy ojciec dziecka musi wyrazić zgodę i podpisać wniosek? Jestem panną. Dziecko nosi nazwisko ojca.

Eliza Kuna

tak, musi wyrazić zgodę jeśli nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

Maria W.

Jeżeli mam umowę na czas określony czy powinnam się spodziewać wcześniej wymówienia czy mogą mnie zwolnić?

Eliza Kuna

tak, tePo zmianach, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (art. 36 § 1 Kodeksu pracy): - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Anna A.

Jakie koszty poniosę w urzędzie skarbowym po przepisaniu mieszkania mojej mamy na mnie czyli córkę. Wielkość mieszkania 21 m?

Eliza Kuna

bez kosztów, bo darowizna na córkę jest zwolniona, będą tylko koszty taksy notarialnej

gość_68324

Witam ile alimentów należy się na dziecko

Eliza Kuna

zależy to od kosztów utrzymania i możliwości zobowiązanego

Patrycja C.

W umowie o pracę mam zapis o zakazie konkurencji, nie ma tam jednak nic o ekwiwalencie finansowym za przestrzeganie tego zakazu, czy w związku z tym mogę pracować w konkurencyjnej firmie czy nie?

Eliza Kuna

po ustaniu stosunku pracy może Pan podjąć zaztrudnienie u konkurencji

Natalia C.

Mój partner ma zasądzone alimenty, ale ostatnio stracił pracę i nie może ich regularnie płacić. Jego była żona chce pozwać o alimenty dziadków. Dziadkowie starają się pomagać wnukowi i jego mamie, ale boją się, że alimenty poważnie nadszarpią ich budżet. Jakie kroki mogą podjąć w tej sprawie? Czy zajmowanie się wnukiem w ciągu tygodnia może wpłynąć na to, że alimenty od dziadków mogą być mniejsze.

Eliza Kuna

tak, opieka ma znaczenie, niech dziadkowie opiszą swój stan zdrowia.

Monika K.

Witam, mam pytanie pozostało mieszkanie własnościowe po mojej zmarłej matce. Ja jako córka jestem jedynym spadkobiercom. W jakiej formie i o jakiej treści mam złożyć pismo do sądu, aby przepisać mieszkanie na siebie.

Eliza Kuna

proszę złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, niosek można złożyć zawsze - nie przedawnia się. Jednak jeśli wniosek składa się przed upływem 6 miesięcy wszyscy spadkobiercy muszą złożyć oświadczenie o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli oświadczenia nie zostaną złożone, mogą być przyjęte przez sąd w trakcie posiedzenia. Za każde oświadczenie w toku posiedzenia, sąd pobierze opłatę sądową w wysokości 50 zł. Brak oświadczeń, co do zasady oznacza przyjęcie spadku wprost. Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na Newsletter! Stopień trudności: niski Wymagane dokumenty: akty stany cywilnego Koszt: 50 zł - wpis sądowy, 22 zł – odpis skróconego aktu

gość_3942

Jestem w związku małżeńskim, ale już od kilku lat nie żyję z mężem. Nie możemy się rozwieść ze względu na sprawy majątkowe. Mąż uważa, że skoro odeszłam, to nic mi się nie należy, ja z kolei chciałabym, aby podział był pół na pół. Obecnie jestem w ciąży z nowym partnerem, dziecko pojawi się na świecie za miesiąc. Mój mąż straszy mnie, że dziecko formalnie będzie jego i dopóki nie zgodzę się na jego warunki będzie utrudniał mi życie i podejmowanie decyzji dotyczących dziecka. Czy jego groźby są realne? Czy mogę sądownie udowodnić, że to nie on jest ojcem mojego dziecka? I kiedy powinnam to zrobić: zanim dziecko się urodzi czy po porodzie?

Eliza Kuna

o zaprzeczenie ojcostwa musi Pani wnieść po urodzeniu dziecka w ciągu 6 miesięcy, wtedy s ąd zleci badanie dna. Powinna Pani założyć sprawę o Rozwód a co do zasady sąd dzieli majątek pół na pół

Justyna P.

Jestem panną ,we wrześniu urodzę dziecko ,chcę mu dać moje nazwisko ,czy mogę? Ojca dziecka znam.

Eliza Kuna

tak, z urzędu USC nada Pani nazwisko

gość_4948

Czy sąd podwyższając alimenty ma obowiązek ustalić sytuację finansową dłużnika alimentacyjnego i uzależnić podwyższenie alimentów od wysokości dochodu? Sąd podwyższając alimenty nie dokonał ustalenia mojej sytuacji finansowej i w momencie gdy byłem bez dochodu podwyższył alimenty na 500 zł.

Eliza Kuna

sąd bada możliwości zarobkowe nie zaś dochody realne, jeśli jest Pan zdrowy może Pan podjać jakąkolwiek pracę, zeby utrzymać dziecko, nawet na minimalną krajową co pozwoli płacić 500 zł